පුවත්

ලොම් අත්වැසුම්, ලෙදර් අත්වැසුම් සහ කපු අත්වැසුම් වල වාසි සහ අවාසි

ලොම් අත්වැසුම්, සම් අත්වැසුම් සහ කපු අත්වැසුම් වල වාසි සහ අවාසි මොනවාද? තාප ආචරණය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ලොම් අත්වැසුම් කපු අත්වැසුම් වලට වඩා තරමක් හොඳ නමුත් සම් අත්වැසුම් වලට වඩා තරමක් දුර්වල ය. නමුත් දැන් ලොම් අත්වැසුම් වර්ග රාශියක් ඇත, ප්ලෂ් ලොම් අත්වැසුම් ද ඇත, උණුසුම් ආචරණය ද ඉතා හොඳයි.
ලොම් අත්වැසුම් වල වාසි: පොහොසත් විලාසිතාව, මෘදු හා හුස්ම ගත හැකි, හොඳ ජල අවශෝෂණය, පිරිසිදු කිරීමට පහසුය.
ලොම් අත්වැසුම් වල අවාසි: තනි ස්ථර ලොම් අත්වැසුම් සාමාන්‍ය තාප පරිවාරක බලපෑමක් ඇති අතර විශාල රෙදි විවීම සිදුරු කරයි.
ලොම් අත්වැසුම්, ලෙදර් අත්වැසුම් සහ කපු අත්වැසුම් වල වාසි සහ අවාසි
වඩා උණුසුම් වන්නේ: කපු අත්වැසුම් හෝ සම් අත්වැසුම්
ලෙදර් අත්වැසුම් උණුසුම්ව තබා ගැනීමට වඩා හොඳය. ලෙදර් අත්වැසුම් යනු හොඳම තාප සංරක්ෂණ බලපෑමක් ඇති අත්වැසුම් වර්ගයකි, විශේෂයෙන් සම් මතුපිට සහිත ලෙදර් අත්වැසුම්, හොඳ තාප සංරක්ෂණ බලපෑමක් සහ ප්‍රත්‍යාස්ථතාවයක් ඇත. කෘතිම සම් අත්වැසුම් වල තාප පරිවාරක කාර්ය සාධනය සාපේක්ෂව දුර්වල වුවද, එය ලොම් අත්වැසුම් වලට වඩා හොඳය.
කපු අත්වැසුම් ලෙදර් අත්වැසුම් වලට වඩා ලාභදායී නමුත් ඒවා තරමක් අඩු උණුසුම් වේ. නමුත් දැන් කපු අත්වැසුම් ද ඇත, මතුපිට කපු, ඇතුළත වෙල්වට්, සුළං ආරක්ෂිත සහ තාප ආචරණය වැඩි දියුණු කර ඇත.


තැපැල් කාලය: ඔක්තෝබර් -22-2020